افزایش نرخ بابت هزینه

Empirical consideration

نرخ اضافی، افزایش نرخ بابت هزینه: در قراردادهای بیمه اتکایی نسبی حق‌بیمه قطعی بر اساس نسبت خسارت به حق‌بیمه معین می‌شود. اما به این حق‌بیمه درصدی بابت هزینه اداری و سود بیمه‌گر اتکایی و همچنین ذخیره‌ای برای خسارتهای احتمالی واقع شده اما اعلام نشده اضافه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *