شرکتهای بیمه وابسته جایگزین شرکتهای بیمه سنتی

شرکتهای بیمه وابسته (کپتیو) آن دسته از شرکتهای بیمه هستند که بطور مستقیم صادر کننده بیمه برای یک شرکت، یک سازمان یا موسسات وابسته به یک گروه می‌باشند.

شرکتهای بیمه وابسته به عنوان جایگزین برای شرکتهای بیمه سنتی از اوایل قرن نوزدهم پدیدار شدند تا سال 1960 تقریبا یکصد شرکت بیمه تاسیس شده و فعالیت می‌کردند امروزه تعداد این شرکتها به 3000 شرکت رسیده است. درآمد حق‌بیمه سالانه آنها 10 میلیارد دلار است در حالی که کل دارایی‌های این شرکتها افزون از 23 میلیارد دلار می‌باشد. دلیل رشد خارق‌العاده این گونه شرکتها را باید در عدم توانایی موسسات بیمه سنتی در برآورد نیازهای بیمه‌ای ریسکهای پیچیده و بیمه‌گذاران بزرگ دانست. سه عامل مهم عدم توانایی موسسات بیمه در ارائه تامین مناسب، حق‌بیمه معقول و انعطاف‌پذیری آنها در مقابل بیمه‌گذاران دلیل اصلی تاسیس شرکتهای بیمه وابسته است. علاوه بر این تعداد زیادی از شرکتهای بزرگ عقیده دارند که برای نگهداری حجم قابل توجهی از پوشش بیمه‌ای به عنوان خودبیمه‌گری آنها نیازمند سیستم کامل و مجهز کنترل و کاهش خسارت هستند در حالی که موسسات بازرگانی بیمه سنتی توجه لازم به کنترل، ارزیابی و پرداخت خسارت به موقع مبذول نمی‌دارند همین دلایل موجب گردیده که توجه همگانی به طرف تاسیس شرکتهای بیمه وابسته سوق پیدا کند. مضاف بر این، امتیازات شرکتهای بیمه وابسته عبارتست از استفاده فوری از پاداش کنترل خسارت و کاهش احتمال تحقق خطر و بسط پوششهای بیمه‌ای، بهبود جریان نقدینگی، امکان‌پذیری و ثبات تامین بیمه‌ای، کاهش هزینه‌های عملیاتی، کاهش نرخ، دسترسی مستقیم به بیمه‌گران اتکایی، افزایش جنبه‌های مدیریت ریسک، اندک بودن محدودیتهای مقرراتی و قانونی، بالا رفتن کیفیت خدمات بیمه‌ای، اعتبارات مالیاتی خارجی، بالا بودن هزینه خرید پوششهای بیمه همراه با اعمال محدودیت موجب گردیده که شرکتهای بزرگ که مواجه با ریسکهای سنگین روزافزونی هستند و اخذ تامین بیمه‌ای از موسسات بیمه بسیار گران تمام می‌شود تنها راه را در تاسیس شرکت بیمه وابسته بدانند که براحتی بتوانند انواع پوششهای بیمه‌ای مورد نیاز خود را با حق‌بیمه‌ای معقول تامین نمایند. علاوه بر این شرکتهای بیمه سنتی تعدادی از ریسکها را جزء استثنائات پوششهای استاندارد خود قرار داده بیمه نامه برای آنها صادر نمی‌کنند. این مشکل برای ریسکهای جدید نیز وجود دارد به همین منظور تنها راه برای بیمه این گونه ریسکها شرکتهای بیمه وابسته است که بیش از صد سال است به شرکتهای بزرگ در اقصی نقاط دنیا کمک کرده است تا بتوانند برای انواع ریسکهای خود تامین بیمه‌ای تدارک ببینند.

مشاورین خسارت مستقل

آقای جیمز پیج قائم مقام شرکت کارونیا در مورد اهمیت استفاده از نقطه‌نظرهای مشاورین خسارات مستقل در برنامه شرکتهای بیمه وابسته بخصوص شرکتهایی که با خسارات ناشی از جرح بدنی مواجه هستند و نحوه انتخاب این مشاوران در این مقاله بحث می‌کند. از مدتها پیش که برنامه شرکتهای بیمه وابسته به عنوان جایگزین شرکتهای بیمه بازرگانی سنتی طراحی شد، مشاوران خسارات مستقل نیز به موازات آن برای ارائه نظرهای مشورتی در مورد تمام پرونده‌های خسارت بالاخص در پرونده خسارات سنگین با ریسکهای بالا به عنوان یک ابزار ضروری مطرح شدند.

در تشخیص و اندازه‌گیری منافع ناشی از استفاده از برنامه‌های شرکتهای بیمه وابسته مدیریت خسارات میزان تاثیر خود را نشان خواهد داد. برای یک شرکت بیمه وابسته موفقیت در درازمدت و تحکیم بنیه مالی خود نیازمند به کارگیری تکنیکهای اساسی مدیریت خسارت است. صرفنظر از استفاده از تکنیکهای اصلی مدیریت خسارت، موارد زیر نیز اهمیت شایانی در موفقیت شرکتهای بیمه وابسته دارند:

  • ارزیابی ریسک قبل از صدور
  • مراحل صدور
  • چاره‌اندیشی برای ظرفیت مازاد شرکت
  • دقت در ارزیابی صحیح ذخایر
  • مراحل ارزیابی و پرداخت خسارت
  • تاثیر متقابل دارنده سهم مازاد و نحوه اجرای تعهدات از طرف بیمه‌گران اتکایی

نحوه فعالیت موفقیت‌آمیز شرکت بیمه وابسته

به طور سنتی برای موفقیت حرفه‌ای شرکت بیمه وابسته نیازمند انواع تخصصها است که باید از طریق مشاورین حرفه‌ای در رشته‌های مختلف تامین شود. شرکت بیمه وابسته قادر نیست که با استفاده از نیروی تخصصی خود همه نیازمندیهای خود را برآورد نماید. این شرکتها از نظر حرفه‌ای وابسته به مدیریت خسارت حرفه‌ای، مدیریت صحیح شرکتهای بیمه وابسته، دانش حقوقی، تجزیه و تحلیل اکچوئری، حسابداری، مدیریت مالی و دلالی هستند. این مشاوران به عنوان چرخهای حرکت شرکت بیمه وابسته محسوب می‌شوند که روزانه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار دریافتی اعضاء شرکت را در اتخاذ تصمیمات صحیح یاری رسانده مسیر حرکت را تنظیم می‌نمایند. مشاورین با اطلاع از قوانین و مقررات دولتی و حرفه‌ای فعالیتهای شرکت را در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های آتی شرکت بیمه وابسته هدایت می‌نمایند. شرکت بیمه وابسته اعم از اینکه شرکت بیمه وابسته با یک شرکت مادر باشد یا اینکه دارای شرکتهای مادر متعددی باشد و در رشته‌هایی با ریسکهای بالا نظیر جرح بدنی تامین هزینه‌های درمانی، مسئولیت حرفه‌ای، مسئولیت کالا و سایر انواع مسئولیتها فعالیت کند باید توجه بیشتری به امر مشاورت و مدیریت خسارت مبذول کند. تشخیص و چگونگی طی مراحل ارزیابی و پرداخت خسارات بخصوص خسارات تخصصی در رشته مسئولیت در موفقیت شرکت بیمه وابسته بسیار موثر است که موجب می‌گردد خسارت در مدت معقول و منطقی به میزان حقیقی محاسبه شده و ذخایر کافی برای خسارات پرداخت نشده محاسبه و منظور شود. خدمات مشاورین حرفه‌ای خسارت ابزار مناسبی می‌باشند. آنان با انواع خسارات متداول در صنایع و سایر بخشها آشنایی دارند و آمار و اطلاعات کافی، آراء دادگاهها، مقررات قانونی و میزان خسارات در دسترس آنها است و می‌توانند با استفاده از اطلاعات موارد مشابه شرکتهای بیمه وابسته را برای محاسبه ذخایر خسارات کمک نمایند.

آشنایی آنان به آراء صادره برای خسارات و زیانهای اقتصادی، غیراقتصادی، جرح بدنی موجب شده در بهترین موقعیت برای ارزیابی دقیق و درست خسارات بیمه‌گذاران قرار گیرند. مدیریت کارا برای اداره خسارت با کیفیت بهتر و دفاع درست و به موقع موجب کاهش هزینه‌های فنی شرکت و افزایش ذخایر می‌شود که بدون وجود آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

کنترل هزینه‌ها

افزایش روزافزون هزینه‌های اداره خسارت یکی از مشکلات جدی برنامه‌های بیمه در طی دهه‌های گذشته به شمار می‌آید. عدم توانایی شرکتهای بیمه وابسته در تامین هزینه‌های قانونی و اداری خسارات و همچنین پرداخت هزینه‌های کارشناسی خطری است جدی که ممکن است موجب اعسار و ورشکستگی و در نهایت توقف برنامه آنها شود. ریسکهای بالا که درگیر با جراحات سنگینی هستند باید از همان ابتدای اعلام خسارت از طریق کنترل هزینه‌ها و مدیریت صحیح خسارت شروع شود. فلسفه برنامه و اداره خسارت این است که چگونه می‌توان مراحل تسویه خسارت را دنبال کرد که هزینه‌ها از جمله هزینه‌های دفاع قانونی به حداقل ممکن برسد. به عنوان مقررات کلی کنترل هر چه بیشتر برنامه خسارت از طریق : مدیر ریسک داخلی، مدیر خسارت، گزارش و نقطه نظرات فنی کارشناسان مستقل، نظر وکیل حقوقی نظرات مشورتی کارشناسان فنی، ارزیابان، مذاکرات در حین بررسی و پرداخت موجب صرفه‌جوئی به نفع شرکت بیمه وابسته است.

نظرات مشورتی کارشناسان مستقل که دارای تجربه هستند و به طور مرتب با پرونده‌های خسارتی مشابه سر و کار دارند و از چگونگی، میزان و نحوه آراء دادگاهها آگاهی دارند بیشتر از نظرات کارشناسی داخلی موثر است و می‌تواند به نفع شرکت تمام شود. سپردن مدیریت خسارت به مشاورین خسارت مستقل برای شرکت بیمه وابسته با یک شرکت مادر این حسن را دارد که می‌تواند رقم ثابتی را به عنوان هزینه خسارت در بودجه سالانه پیش‌بینی کند و برای شرکت بیمه وابسته با چند شرکت مادر نیز هزینه خسارت به نسبت بین آنها تقسیم شده و در بودجه سالانه منظور می‌شود. پیش‌بینی هزینه به عنوان رقم ثابت در بودجه و تلفیق آن با هزینه‌های سربار جمع‌آوری اطلاعات از بیمه‌گذاران خسارت دیده در طی اجرای برنامه مجموعا موجب می‌گردد شرکت آمار و اطلاعاتی در دسترس داشته باشد که بتوانند نحوه فعالیت و عملکرد برنامه شرکت بیمه وابسته را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. صرفه‌جوئی بیشتر در هزینه‌ها را شرکتهای بیمه وابسته می‌توانند از طریق عقد قرارداد با رقم ثابت برای پرونده‌های خسارتی به صورت موردی یا برای کلیه پرونده‌ها در مدت معین با کارشناسان مستقل به دست آورند. حتی می‌توان بررسی، تحقیق کارشناسی اداره و تسویه خسارات کلیه فعالیتهای شرکت بیمه وابسته را در طی مدت فعالیت با عقد قرارداد به کارشناسان مستقل واگذار کرد. بنابراین تا طی مراحل پایانی و تسویه آخرین پرونده خسارت کلیه امور به عهده کارشناسان مستقل خواهد بود. منافع کلی شرکتهای بیمه وابسته در استفاده از خدمات حرفه‌ای مشاوران و کارشناسان مستقل در این است که آنها دارای تجربه هستند و اعضاء شرکت در رابطه با پرونده‌های خود مذاکرات و تماسهای زیادی را با کارکنان شرکتهای مشاوره انجام می‌دهند و در نهایت تخصص و تجربه آنها در اداره و مدیریت پرونده‌های خسارات به نفع شرکتهای بیمه وابسته است. ارزیابی دقیق و درست خسارات از عناصر بسیار ضروری برای موفقیت هر شرکت وابسته است. ارزیابی کمتر ذخایر حتی برای تعهدات کوتاه مدت ممکن است به اعسار و ورشکستگی شرکت بیانجامد که باید به طور جدی از آن اجتناب کرد. محاسبه ذخایر خسارات بیش از میزان واقعی نیز می‌تواند مشکلاتی را برای شرکت به دنبال داشته باشد ممکن است منجر به پرداختهای اضافی و غیرضروری شده یا اینکه قدرت و توانایی شرکت را که در گرو افزایش ذخایر مازاد است دچار اشکال نماید. مشاورین مستقل در رابطه با محاسبه صحیح ذخایر خسارات همراه با صداقت و امانت و اعتماد متقابل شرکت را یاری کرده و بر اساس میزان فعالیت و نحوه آن از نقطه نظر فنی و همچنین بررسی و تجزیه و تحلیل خسارات ذخایر آنها را محاسبه کرده و به تناسب پیشرفت عملیات ذخایر را تعدیل می‌نمایند در این رابطه کلیه اطلاعات و محاسبات نیز محرمانه تلقی می‌شود.

تصمیمات

هدف اصلی از محاسبه ذخایر و هزینه‌های خسارت توسط مشاورین خسارت تهیه اطلاعات و ارقام اولیه برای تجزیه و تحلیل و محاسبات آکچوئری جهت اتخاذ تصمیم مدیریت مالی برای پرداخت خسارت است اعم از اینکه مشاورین خسارت اقدام به جمع‌آوری اطلاعات بکنند یا به عنوان ارزیاب خسارت با مدیریت‌های ریسک و خسارت داخلی شرکت همکاری نمایند هدف تهیه و تکمیل تحقیق و بررسی خسارت برای استفاده از تکنیکهای محاسبه خسارت و اتخاذ تصمیم مدیریت جهت پرداخت خسارت است.

انواع خدمات شرکتهای بیمه وابسته

استفاده از خدمات متنوع مشاوران خسارت مدیریت شرکتهای بیمه وابسته را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتوانند با استفاده از این امکانات خدمات متنوعی را به اعضا عرضه داشته و منافع شرکت را تامین نمایند.

ممکن است مدیریت شرکت تشخیص دهد که برای اجرای برخی از برنامه‌ها، خود دارای مدیریت خسارت قوی است در این صورت از مشاورین خسارت خواسته می‌شود که برای مقابله و تصحیح محاسبات فنی خسارات و ذخایر لازم مستقلا اقدام نمایند. در حقیقت هر گروه محاسبات خود را انجام می‌دهند و در نهایت هنگام کنترل و بررسی مجدد اشتباهات مدیران فنی شرکت برطرف می‌گردد.

توصیه‌ها

در پایان عملیات در گزارش نهایی پس از بررسی کلیه عملیات فنی مشاوران خسارت تغییر احتمالی ذخایر و اصلاح محاسبات را به شرکت اعلام می‌نمایند. در هنگام بحث و مذاکره مشاوران خسارت نظرات خود را به مسئولیت شرکت در مورد نحوه محاسبه ذخایر، چگونگی تحقیق و بررسی، کارشناسی و ارزیابی و بالاخره شیوه پرداخت خسارات توضیح می‌دهند. پس از مشاهده گزارش بررسی فنی، مذاکره و ارزیابی از طرف مشاوران خسارت که برای هر مورد جداگانه انجام می‌پذیرد. مدیریت شرکت در وضعیت مناسبی قرارداد تا نسبت به اصلاح روش متداول بررسی و پرداخت خسارت در بخش مدیریت خسارت شرکت اقدام نموده و توانایی تک‌تک کارشناسان و کارکنان شرکت را از نظر فنی مورد ارزیابی قرار دهند. ارزیابی ریسک و بازدید اولیه از دیگر خدماتی است که مشاوران خسارت به شرکتهای بیمه وابسته عرضه می‌دارند. این نوع خدمات هم می‌تواند به عنوان بخشی از مطالعات اولیه برای تشکیل شرکت قلمداد شود و یا اینکه پس از تاسیس شرکت در صورت ضرورت به طرق مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

ظرفیت (پتانسیل)

برای حفظ قدرت مالی شرکت بیمه وابسته و تقویت آن ارزیابی ریسک بیمه‌گذاران جدید و پتانسیل خسارت آنها بسیار ضروری است که آیا سابقه خسارتی آنها و شرایط ریسک با استاندارد شرکت مطابقت دارد یا نه؟ حق‌بیمه اولیه بر اساس سابقه خسارتی ریسک محاسبه می‌شود؟ البته روش بهتر که نه تنها موجب افزایش اعتماد بین اعضاء قبلی است بلکه موجب خواهد شد که بیمه‌گذار جدید نیز مورد اعتماد همه قرار گیرد و آن روش ارزیابی و کارشناسی ریسک قبل از صدور پوشش بیمه‌ای است.

نقش مشاورین خسارت در این ارتباط علاوه بر تحکیم روابط اعضاء شرکت بیمه وابسته بسط و گسترش همکاری و جلب اعتماد بین بیمه‌گران مازاد با اعضاء شرکت است. مشاور خسارت به عنوان واسطه بین بیمه‌گران مازاد بر ظرفیت نگهداری شرکت با اعضاء آن است تا اطمینان حاصل نماید که قبل از جمع‌آوری خسارت از بیمه‌گران مازاد شرکت بیمه وابسته تعهدات خود را انجام داده است. در این رابطه اگر شرکت بیمه وابسته علاوه بر ظرفیت اولیه خود درصدی از لایه‌های اضافی را نیز نگهداری کرده باشد مشاور خسارت می‌تواند همکاری نزدیکی در محاسبه و تقسیم خسارت بین شرکت بیمه وابسته و بیمه‌گران مازاد داشته باشد. بسیار مهم است که مشاور خسارت نقش موثری را در در بسط و گسترش همکاری بین ادارات خسارت آنها داشته باشد. در بسیاری از موارد می‌توان موافقت دارنده مازاد بر ظرفیت شرکت بیمه وابسته را نیز برای استفاده از خدمات مشاور خسارت جلب نمود بدین ترتیب که کلیه مراحل تحقیق، بررسی و ارزیابی خسارت برای طرفین را به عهده گیرد و این عمل در تحکیم و بسط گسترش رابطه تجاری طرفین قرارداد موثر است.

منافع جانبی

اطلاعاتی که مشاورین مستقل خسارت از طریق تجربه از صنایع دارند برای مدیریت شرکتهای بیمه وابسته بسیار ارزشمند است. از این تجربه و مقایسه آمار و اطلاعات شرکت بیمه وابسته با آخرین آمار و اطلاعات جامعی که مشاورین خسارت دارند در جهت بهبود فعالیت و اصلاح روش صدور و ارزیابی و پرداخت خسارت مدیریت شرکت می‌تواند نهایت استفاده را بنماید. گزارشهای سه ماهه همراه با تجزیه و تحلیل خسارت که مشاور خسارت تهیه می‌کند و استفاده از گزارش سه ماهه مشاور خسارت شرکتهای بیمه وابسته و گزارشهای ادارات خسارت مدیریت شرکت را در اتخاذ تصمیمات یاری می‌رساند حتی شرکت بیمه وابسته برای ظرفیت بازار خود از طریق مشاورین می‌تواند با توجه به نیاز خود مناسبترین را انتخاب نماید.

مازاد

در حالی که برخی از بیمه‌گران مازاد شرکتهای بیمه وابسته به عنوان یکی از شرایط قرارداد بیمه خواهان مدیر برای خسارات مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث هستند برخی دیگر تمایل به داشتن مشاور مستقل خسارت برای تهیه گزارش ارزیابی و محاسبه ذخایر خسارات دارند.

مشاورین مستقل خسارت از منابع مهم آموزش و کارآموزی پرسنلی شرکتهای بیمه وابسته در مدیریت خسارت به شمار می‌آیند. توسعه تکنولوژی موجب به وجود آمدن ریسکهای جدیدی است که پتانسیل خسارات متعدد و بالایی را به دنبال دارند. تجربه و شناخت مشاورین خسارت از انواع تکنیکها و روشهای شناخت ریسک و بررسی خسارات و آموزش آنها به پرسنل در توسعه و پیشرفت شرکتهای بیمه وابسته بسیار با اهمیت تلقی می‌شود. علاوه بر این مشاور خسارت انواع تخصصها را اعم از حقوق‌دان، وکلای متخصص در امر خسارت مسئولیت اشخاص ثالث، کارشناسان فنی و پرسنل کارآزموده را در خدمت دارد که او را قادر می‌سازد خدمات خود را با کیفیت مناسب ارائه نماید.

پرسنل و مدیریت خسارت داخلی می‌توانند برای خساراتی که تجربه دارند و در گذشته اتفاق افتاده طبق روشهای متداول اقدام نمایند ولی برای ریسکهای جدید اداره ریسک و خسارت نیازمند آموزش، کارآموزی و شناخت تکنیکها و روشهای جدید تحقیق و بررسی گزارش است. کارشناسان مستقل خسارت توانائی‌های لازم فنی را برای تحقیق، ارزیابی و محاسبه خسارت و همچنین شیوه و نحوه مذاکره با قربانیان حوادث و بیمه‌گذاران را برای برنامه‌های جدید فراهم می‌کند. مقررات شرکتهای بیمه وابسته ریسکهای حفاریهای نفتی در دریا مانع از آن است که بیمه‌گذار بتواند از توانایی‌های فنی خود برای اداره خسارت در حفاریهای نفتی ساحلی بهره‌مند شوند بنابراین شرکت بیمه وابسته اجباراً پرسنل جداگانه‌ای برای ارزیابی و پیگیری خسارات حفاریهای نفتی در دریا و ساحل در اختیار داشته باشد. یا اساساً دو شرکت بیمه وابسته مستقل برای هر کدام از رشته‌ها تاسیس کند.

حفظ ارتباط با مشاور مستقل خسارت در رشته حفاریهای نفتی در دریا به شرکت بیمه وابسته کمک قابل توجهی در امر تحقیقات می‌نماید.

انتخاب مشاور خسارت بر اساس نیاز شرکت بیمه وابسته

ملاحظاتی برای انتخاب مشاور خسارت بر اساس نیاز شرکت بیمه وابسته وجود دارد که باید با توجه به تخصص و تجربه مشاور در صنعتی که اعضاء و یا گروه متشکله شرکت بیمه وابسته به آن تعلق دارد انتخاب شود در این زمینه می‌توان با توجه به بررسی و نظر سایر همکاران مشاور و یا مشاورین واجد شرایط را برگزید. با توجه به نحوه ارائه سرویس، محل دفتر مرکزی مشاورین خسارت، تخصص و کاردانی می‌توان حوزه فعالیت و میزان مسئولیتی که در امر تحقیق، بررسی و تسویه خسارت به مشاور واگذار می‌شود تصمیم گرفت. با توجه به نیاز شرکت بیمه وابسته مسئولین فنی شرکت در رشته‌هائی که نیاز به مشاور مستقل خسارت دارند مذاکراتی انجام می‌دهند و توانائی فنی و حقوقی او را ارزیابی کرده و بر آن اساس همکاری را در سطح مورد نیاز شروع می‌کنند. مشاور خسارت باید خدمات خود را بر اساس برنامه شرکت بیمه وابسته با توجه به درخواست مدیران شرکت ارائه نماید. مدیران شرکت هم باید تخصص کافی در رشته مورد درخواست داشته باشند تا هم بتوانند خدمات مورد نیاز را درخواست نمایند و هم اینکه خدمات مشاور خسارت را ارزیابی کنند.

حذف و اشتباه

مدیران شرکت بیمه وابسته باید توجه داشته باشند که مشاورین مستقل خسارت با رقم معینی مثلا ده میلیون دلار پوشش بیمه‌ای برای حذف و اشتباهات خود دارند و این رقم می‌تواند با توجه به نیاز و درخواست مدیران شرکت بیمه وابسته افزایش یابد.

نتیجه اینکه داشتن شرکت بیمه وابسته برای بیمه حفاریهای نفتی در دریا و یا ساحل و یا هر رشته دیگر بدون داشتن اطلاعات فنی پیچیده و متخصص کارآزموده برای ارزیابی ریسک برای صدور، مدیریت مالی، محاسبه حق‌بیمه، محاسبه و ارزیابی خسارت و ذخایر آن همچنین آخرین اطلاعات در مورد قوانین و مقررات جاری حاکم بر بازار بیمه، آراء دادگاهها برای جرح، صدمه بدنی، از کار افتادگی و غرامت امکان‌پذیر نیست بخصوص در شرکتهای بیمه وابسته که ریسک‌پذیری بالا و تعهدات سنگینی برای جرح و صدمه بدنی دارند این خطر بالقوه وجود دارد که به دلیل سوء مدیریت برای اداره خسارت شرکت مواجه با آراء سنگین دادگاهها برای پرداخت غرامت و زیان شود. بنابراین استفاده از خدمات مشاورین مستقل خسارت اگر نگوئیم برای همه خسارات ولی برای خسارات صنایع و جرح و صدمه بدنی اجتناب ناپذیر است.

ثبات در عملیات

خدمات مشاور مستقل خسارت از نظر اقتصادی و مالی برای شرکت بیمه وابسته دارای آن چنان تاثیری است که به فعالیت آن ثبات می‌بخشد و نباید این خدمات را در چهارچوب خدمات اداره خسارت یک بیمه‌گذار بخصوص مورد توجه قرار داد و بر آن مبنا تصمیم‌گیری کرد بلکه خدمات مشاور به عنوان مکمل فعالیت فنی شرکت بیمه وابسته محسوب می‌گردد هر یک از مشاورین خسارت با توجه به نوع تخصص به عنوان اعضاء موثر و مورد نیاز شرکت بیمه وابسته در امر سازمان‌دهی، صدور پوشش بیمه‌ای، ایجاد ثبات مالی و اقتصادی در درازمدت، ارزیابی و پرداخت خسارت، رسیدگی و کنترل عملیات فنی و مالی کارشناسان شرکت و هماهنگی فعالیت با روند تحولات بازار بیمه محسوب می‌شوند.

مدیریت شرکتهای بیمه وابسته

صرفنظر از ساختار شرکت، تجربه و رشته‌های فعالیت، از نقطه نظر مدیریت شرکت بیمه وابسته نیازمند متخصص در انواع زمینه‌ها است. در این مقاله سعی شده است که فعالیتهای کلیدی شرکت در تحقق اهداف آن مورد بحث قرار گیرد. در درجه اول مدیران شرکت مطرح هستند. مدیران موسس شرکت بیمه وابسته با توجه به مالکیت یا کنترل شرکت از سه طبقه به شرح زیر انتخاب می‌شوند:

1- با مالکیت یا کنترل توسط بیمه‌گران حرفه‌ای

2- با مالکیت یا کنترل شرکتهای دلالی

3- افراد مستقل یا وابسته به موسسات دیگر

مدیران یک شرکت بیمه وابسته در ابعاد بزرگ می‌توانند از هر یک از سه گروه فوق‌الذکر یا هر سه گروه انتخاب شوند. وظیفه اصلی مدیران تاسیس و فعالیت شرکت طبق مقررات و موازین قانونی و حرکت در جهت فعالیت مثمرثمر برای تحقق اهداف شرکت است. بنابراین مدیران موسس شرکت باید تقاضای تاسیس شرکت بیمه وابسته را طبق مقررات تسلیم و آن را به صورت شرکت سهامی با مسئولیت محدود به ثبت برسانند. این شرکت باید به عنوان شرکتی که در امر صدور بیمه‌نامه در حوزه جغرافیایی محدود فعالیت خواهد کرد به ثبت برسد.

تسلیم تقاضا و تاسیس شرکت

مدیران موسس باید نماینده یا وکیلی را همراه با فرم تکمیل شده تقاضا برای تاسیس شرکت بیمه وابسته طبق موازین قانونی معرفی نمایند. در این تقاضا باید هدف شرکت بیمه مادر از تاسیس این شرکت که در امر بیمه فعالیت خواهد کرد قید گردیده و از نظر قانونی منعی برای فعالیت در رشته بیمه مورد نظر وجود نداشته باشد ضمنا اعضاء هیات مدیره، بازرسان قانونی و سایر موارد نیز باید معرفی شوند. بعد از تاسیس شرکت مدیران آن باید به موسسات مالی بازار نظیر سیستم بانکی، موسسات سرمایه‌گذاری برای تامین امکانات مالی در جهت تسهیل فعالیت شرکت وارد مذاکره شوند و موافقت آنها را جلب نمایند. علاوه بر این مدیران شرکت بیمه وابسته باید برنامه و طرح فعالیت بیمه‌ای خود را ضمن هماهنگی با قانون و مقررات بازار جهت تصویب و تایید تسلیم ارگان نظارتی و کنترلی بازار نمایند تا گواهی فعالیت برای شرکت صادر شود. طرح و برنامه فعالیت بیمه‌ای شرکت باید شامل نیازهای بیمه‌ای بیمه‌گذاران عضو شرکت از رشته و رشته‌هائی که برای فعالیت منظور کرده‌اند همراه با پیش‌بینی هزینه‌ها و خسارات باشد. برای ارائه سرویس بهتر به بیمه‌گذاران اعضاء شرکت بیمه وابسته باید بالاترین استانداردهای خدمتی را برای فعالیت خود منظور نماید. هدف اصلی شرکت و مسئولیت مدیران باید در راستای تحقق اهداف شرکت جلب رضایت اعضاء (بیمه گذاران) با ارائه سرویس بهتر و رعایت قانون و مقررات بیمه‌ای که ارگان نظارتی و کنترلی خواهان اجرای دقیق آنها است باشد. هیات مدیره شرکت باید در اجرای تصمیمات متخذه در چهارچوب قانون و مقررات از طرف مدیران اجرائی نظارت داشته باشد.

دستورالعمل

هیات مدیره شرکت باید دستورالعملی را تهیه کرده و جهت اجراء همراه با تفویض اختیارات لازم در اختیار مدیران اجرایی قرار دهد. به موجب مقررات حاکم بر بازارهای بیمه‌ای، موسسات بیمه وابسته نیز همانند شرکتهای بیمه باید ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تهیه و برای سازمان نظارتی ارسال نمایند. مثلا حداکثر ظرف چهارماه بعد از پایان هر سال مالی باید برنامه‌ها و حسابهای شرکت تهیه و ارسال شود. حسابهای شرکت بیمه وابسته باید شامل سه قسمت به شرح زیر باشد:

1- نحوه محاسبه بازدهی نهائی (مابه‌التفاوت داراییها و بدهیها)

2- آخرین تغییرات در طرح و برنامه فعالیت شرکت در مقایسه با طرح و برنامه سال مالی قبل که قبلا اجرا شده.

3- اظهارنامه امضاء شده توسط مدیران شرکت که به تایید نماینده بیمه‌گذاران نیز رسیده باشد مبنی بر اینکه در محاسبه مانده نهایی حسابهای شرکت ذخایر لازم محاسبه و نگهداری شده است.

دبیرخانه

برای یک شرکت بیمه وابسته ضروری است که دارای دبیرخانه مستقلی باشد که مکاتبات و تماس با بیمه‌گذاران از این طریق صورت گرفته، مدارک دستورالعملها، بخشنامه‌ها و در نهایت کلیه سوابق اداری در آن نگهداری شود و علاوه بر این در این بخش اطاقی اضافی برای تشکیل جلسه هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت منظور شده و از طریق دفتر همین اطاق مکاتبات و هماهنگی‌های لازک با شرکت مادر صورت پذیرد.

فعالیت

موفقیت در فعالیت شرکت بیمه وابسته در گرو داشتن متخصص صدور باتجربه است که بتواند نیازهای بیمه‌ای بیمه‌گذاران را مرتفع و موجب توسعه و گسترش فعالیت شرکت شود. تسلط به داده‌های فنی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و انعطاف‌پذیری در پذیرش ریسک با بررسی داده‌های فنی و تعیین نرخ مناسب از عوامل موثر در موفقیت شرکت است.

برای رفع مشکلات فنی و حرفه‌ای مدیران اجرائی شرکت با تعداد زیادی از دلالان و واسطه‌های بیمه بازار جهانی در ارتباط بوده و همکاری نزدیک دارند. در صورت نیاز به پوشش اتکائی مدیران شرکت بیمه وابسته جهت اخذ پوشش برای مازاد بر ظرفیت خود برای خرید بهترین پوشش با شرایط و حق‌بیمه مطلوب وارد بازارهای اتکائی بین‌المللی می‌شوند. با توجه به نوع پرونده مدیران شرکت برای ارزیابی و پرداخت خسارات از کارشناسان خود استفاده می‌کنند و یا از خدمات مشاورین مستقل خسارت کمک می‌گیرند و در نهایت مدیران اجرائی گزارش آماری جامع فعالیت شرکت را با استفاده از کامپیوتر به طور مقطعی (هر سه ماه یک بار) یا سالانه جهت بررسی و تهیه گزارش برای شرکت بیمه مادر تهیه و ارائه می‌نمایند. در این گزارش علاوه بر اطلاعات آماری در مورد صدور، خسارت، صورتحساب، ترازنامه و حساب سود و زیان اطلاعات دیگری نظیر جریان و میزان نقدینگی، سرمایه‌گذاری ذخایر نیز باید درج شود. از آنجائی که اغلب مدیران اجرائی از نظر حرفه‌ای در موقعیتی نیستند که در امر سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کرده و فعالیت نمایند لذا این وظیفه به عهده هیات مدیره شرکت بیمه وابسته است که با هماهنگی شرکت بیمه مادر برنامه سرمایه‌گذاری را تدارک ببینند.

حدود فعالیت

زمانی که سرمایه شرکت افزایش یافت و در حدی قرار گرفت که شرکت بتواند شرمایه‌گذاری کلان بنماید در آن صورت شرکت باید یک مشاور و سرمایه‌گذاری مستقل داشته باشد که در امر سرمایه‌گذاری و تشکیل پورتفوی سرمایه‌گذاری به طور مستقیم ارتباط داشته و با او مشورت نماید.

شرکت بیمه وابسته که برای فعالیت بیمه‌ای در رشته حفاریهای نفتی در دریا فعالیت می‌کند به دلیل ماهیت و نوع فعالیت و پیچیدگی فنی نیازمند پرسنل و افراد فنی و متخصص می‌باشد و باید مستقل از شرکتی که در امر حفاریهای نفتی در خشکی فعالیت می‌کند باشد زیرا این دو نوع شرکت از نظر تکنیکی، مالی و نحوه مدیریت دارای تفاوتهای عمده‌ای هستند حتی شرکتهای بیمه وابسته در رشته حفاری دریایی مستقل از اداره بیمه شرکت مادر اداره می‌شوند.

ارتباط نزدیک با شرکت مادر

ارتباط و همکاری نزدیک مدیران شرکت بیمه وابسته با مدیریت شرکت بیمه مادر در جهت رفع نیازهای بیمه‌ای شرکت مادر و توسعه فعالیت شرکت در امر بیمه و مدیریت ریسک ضروری است. در این راستا باید درک صحیح و دقیقی از اهداف طرفین و راههای نیل به آن اهداف وجود داشته باشد و بر اساس حس اعتماد متقابل بتوانند در رفع مشکلات مشترک گامهای موثری بردارند. در اجرا این ارتباط از طریق توافقات دو طرفه پیش‌بینی می‌شود که در آن وظایف مدیران شرکت بیمه وابسته در چهارچوب هزینه‌های مصوبه مشخص شده است.

وظیفه‌ای که از طرف شرکت مادر به مدیران شرکت بیمه وابسته تفویض شده اداره شرکت به صورت یک بیمه‌گر حرفه‌ای است. و یک رشته وظایف فنی بیمه‌ای برای آنان متصور است. از نقطه نظر یک خریدار بیمه مدیران شرکت بیمه وابسته باید استراتژی‌های مدیریت ریسک را پیاده نمایند. تلاش اغلب مدیران این شرکتها بر این است که با گسترش فعالیت شرکت، تولیدات خود را تنوع بخشیده انواع خدمات بیمه‌ای را به بیمه‌گذاران خود عرضه نمایند.

در یک بازار رقابتی فشرده آن تعداد از شرکتهای بیمه وابسته موفق هستند که خدمات خود را با کیفیت بالاتر از انتظار به مشتری عرضه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *