بیمه نامه برای اموال غیرثابت

Commercial property floater policy بیمه‌نامه برای اموال غیرثابت: بازرگانان و یا تولیدکنندگانی که کالاهای آنها در محل‌های مختلف قرارداد این نوع بیمه‌نامه را تحصیل می‌کنند که ضمنا کالاها را در […]

بیمه نامه بسته تجاری

Commercial package policy (CPP) بیمه‌نامه بسته تجاری : این نوع بیمه‌نامه که غالبا برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط عرضه می‌شود، بیش از دو پوشش بیمه‌ای را در یک بیمه‌نامه […]

بیمه سلامت کارکنان تجاری

Commercial health insurance بیمه سلامت کارکنان تجاری : نوعی بیمه درمان است که هزینه‌های پزشکی و مزایای از کار افتادگی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این نوع بیمه‌نامه می‌تواند با […]

بیمه جامع مسئولیت

Commercial general liability insurance بیمه جامع مسئولیت : بیمه‌نامه‌ای که در آن انواع مسئولیت‌های یک بنگاه تجاری از جمله مسئولیت ناشی از تولید و غیره تحت پوشش باشد.

فرم پوشش جرم تجاری

Commercial crime coverage form فرم پوشش جرم تجاری : نوعی بیمه در کشور آمریکا است که کسب و کار یک واحد تجاری را در برابر 18 نوع خسارت از فرم […]

آغاز پوشش

Commencement of coverage     آغاز پوشش : در بیمه‌نامه ساعت و تاریخ شروع پوشش ذکر می‌شود.