الحاقیه جامع خلافکاری

Comprehensive crime endorsement الحاقیه جامع خلافکاری : ورقه الحاقی به منظور اضافه کردن پوشش مسئولیت ناشی از عدم صداقت و امانت کارمندان و یا گم شدن پول و اسناد و […]

جامع

Comprehensive جامع : در اصطلاحات بیمه‌ای، این واژه در مواردی به کار برده می‌شود که چندین پوشش مختلف در یک بیمه‌نامه واحد ارائه شوند.

نرخ بهره مرکب

Compound rate – Compound interest نرخ یا بهره مرکب : تجمیع نرخ بهره به صورت سالانه و یا با تواتر بیشتر (فصلی، ماهانه، هفتگی و …) که بر مبنای آن […]

بیمه عملیات تکمیل شده

Completed operations insurance مسئولیت در پایان کار بیمه عملیات تکمیل شده : پیمانکاران و مجریان طرح‌های ساختمانی و یا صنعتی بر اساس مقررات و عرف هر کشور مسئول خسارتهایی هستند […]

بیمه اتکایی تکمیلی

Complementary reinsurance بیمه اتکایی تکمیلی : اگر در یک قرارداد اتکایی پوشش پذیرفته شده کمتر از حد مورد نیاز بیمه‌گر واگذارنده باشد، در این حالت با یک قرارداد تکمیلی، که […]

بیمه تکمیلی

Complementary insurance بیمه تکمیلی : اگر مبلغ بیمه در یک بیمه‌نامه کمتر از ارزش واقعی موضوع بیمه باشد، می‌توان با صدور یک بیمه‌نامه تکمیلی پوشش را به حد معادل ارزش […]

جدول تجمیع

Commutation table جدول تجمیع ، جدول ضرایب احتمال بهره : جدولی است که در محاسبات حق‌بیمه بیمه‌های عمر به کار می‌رود. این جدول بر اساس ضرایب احتمال فوت و با […]

حق یکی کردن چند واحد

Commutation right حق یکی کردن چند واحد : اصطلاح بالا در موارد زیر به کار می‌رود: در بیمه‌های مستمری، چنانچه بیمه شده مایل باشد تعدادی از حق‌بیمه‌های سالانه آینده را […]

تجمیع

Commutation تجمیع – یکی کردن چند واحد : در بیمه عمر، تبدیل حق‌بیمه‌های سالانه به حق‌بیمه واحد را تجمیع گویند.

اطلاعات عمومی بیمه نامه

Common policy declaration اطلاعات عمومی بیمه‌نامه: در بخشی از بیمه‌نامه که معمولا در صفحه اول آن است اطلاعات مربوط به نام بیمه‌گذار، موضوع بیمه، محل موضوع بیمه، خطرهای بیمه شده، […]

مامور نظارت

Commissioner of insurance مامور نظارت : اگر سازمان مستقلی برای نظارت بر شرکتهای بیمه وجود نداشته باشد، یکی از مقامات و یا واحدهای وزارت دارایی یا بازرگانی معمولا ماموریت و […]