تعدیل بر مبنای هزینه زندگی

Cost of living adjustment تعدیل بر مبنای هزینه زندگی : تعدیلات خودکاری که برای جبران کاهش ارزش پول اعمال می‌شود. به عنوان نمونه هنگامی که شاخص قیمت مصرف‌کننده حداقل سه […]

دفتر پشتیبانی مالی مصرف کننده

دفتر پشتیبانی مالی مصرف‌ کننده Consumer Finance Protection Bureau سازمان دولتی مدیر: کسی کرانینگر بنیان‌گذار: ایالات متحده آمریکا تأسیس: ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۱ دفتر پشتیبانی مالی مصرف‌ کننده، ارائه و تدارک […]

ریسک عینی

ریسک عینی به عنوان تغییر خسارت واقعی از خسارت مورد انتظار تعریف شده است. برای مثال فرض کنید یک بیمه‌گر اموال، 10.000 خانه بیمه شده در طول یک دوره طولانی […]

بیمه عمر به نفع کارفرما

Corporate-owned life insurance بیمه عمر به نفع کارفرما : ممکن است کارفرمایی کارمندان خود را با موافقت آنها به نفع خود بیمه عمر نماید. قاعدتا این در حالتی است که […]

تعریف ریسک

هیچ تعریف واحدی از ریسک وجود ندارد. اقتصاددانان، دانشمندان رفتاری، نظریه‌پردازان ریسک، دانشمندان آمار و آکچوئرها هر کدام مفهوم مورد نظر خود از ریسک را دارند. با این حال، ریسک […]

مسئولیت قراردادی

Contractual liability مسئولیت قراردادی : مبنای مسئولیت افراد در مقابل یکدیگر بر اساس قانون است؛ ولی در قراردادها طرفین می‌توانند صرف‌نظر از مقررات مسئولیت زیانهایی که وارد می‌کنند از قبل […]