توصیه مهندسی

Engineering approach توصیه (روش) مهندسی: توصیه فنی بیمه‌گر به بیمه‌گذار برای بالا بردن سطح ایمنی دستگاه‌ها و تجهیزات به منظور پیشگیری از بروز حوادث با تاکید بر ایمن‌سازی ماشین‌آلات و […]

بیمه عمر مختلط

Endowment insurance قرارداد بیمه عمری است که سرمایه اسمی آن پس از پایان مدت مقرر در قرارداد در صورت زنده بودن بیمه‌گذار به او و اگر فوت کند به ذینفع […]

الحاقیه

Endorsement الحاقیه: بعضی شرایط، نه در بیمه‌نامه بلکه در اوراق الحاقی آن ذکر می‌شوند. همچنین هر گونه تغییر در شرایط قرارداد با صدور الحاقیه از طرف بیمه‌گر انجام می‌گردد.

بیمه مسئولیت استخدام

Employment practices liability insurance بیمه مسئولیت استخدام: بیمه‌ای است برای جبران خسارت و پوشش هزینه‌های دادرسی و دفاع در موارد شکایت مربوط به ایذا، تبعیض، اخراج غیرقانونی، افترا و تجاوز […]

کارکنان به عنوان بیمه شده

Employee as an insured کارگر (کارکنان) به عنوان بیمه شده: منظور بیمه کردن مسئولیت کارگر است در بیمه‌های مسئولیت کارفرما. ماده 13 قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339 مصداق این […]

احتمال تجربی

Empirical probability احتمال تجربی: رابطه‌ای است ریاضی که از تجربیات به دست می‌آید. مثلا در توزیع احتمال این که در 4 مرتبه پرتاب یک سکه چه تعداد یکی از طرفهای […]

افزایش نرخ بابت هزینه

Empirical consideration نرخ اضافی، افزایش نرخ بابت هزینه: در قراردادهای بیمه اتکایی نسبی حق‌بیمه قطعی بر اساس نسبت خسارت به حق‌بیمه معین می‌شود. اما به این حق‌بیمه درصدی بابت هزینه […]

وجوه اضطراری

Emergency fund وجوه اضطراری: در بیمه‌های عمر، پیش‌پرداختی است که برای تامین هزینه‌های اضطراری در پی فوت یکی از اعضای خانواده پرداخت می‌شود.

حد تحمل در سانحه

Emergency exposure limit حد تحمل (یک ماده سمی) در سانحه: حداکثر میزان از یک ماده سمی که شخصی می‌تواند در مدت زمان کوتاهی در یک سانحه یا به طور اضطراری […]

اختلاس

Embezzlement اختلاس: سوء استفاده مالی توسط شخصی که پول یا دارایی‌هایی به او سپرده شده است.

دوره تعهد

Elimination period دوره تعهد: در مواردی ممکن است پوشش بیمه‌ای نسبت به تمام یا برخی از خطرها برای مدت معینی حذف شود. از جمله در بیمه درمان برای پوشش هزینه […]