شرط اعمال قاعده نسبی

Average clause

شرط اعمال قاعده نسبی : با این شرط قاعده نسبی سرمایه در صورت کافی نبودن مبلغ اظهار شده و همچنین قاعده نسبی حق‌بیمه در صورت کافی نبودن حق‌بیمه (در اثر نادرست بودن اظهارات بیمه‌گذار) اعمال می‌شود. هر گاه مبلغ بیمه به کمتر از ارزش روز موضوع بیمه باشد، چنین تلقی می‌شود که بیمه‌گذار برای مابه‌التفاوت مبلغ خود بیمه‌گر خود است. بنابراین به همان نسبت از خسارت احتمالی را باید خود تحمل کند. همچنین اگر بیمه‌گذار وضعیت خطر را طوری اظهار کند که بیمه‌گر نرخ حق‌بیمه ارزان‌تری را مورد عمل قرار دهد، خسارت احتمالی به نسبت کمبود حق‌بیمه به عهده بیمه‌گذار خواهد بود. اگر هم مبلغ بیمه کمتر از ارزش روز موضوع بیمه باشد و هم حق‌بیمه ناکافی باشد، قاعده نسبی به صورت مضاعف اعمال خواهد شد. در بعضی از انواع بیمه که ارزش روز قابل تشخیص نیست مانند آثار هنری و یا بعضی از اموال که ارزش آنها به میزان فاحش قابل تغییر است، بیمه‌نامه با ارزش توافقی صادر می‌شود و از اعمال قاعده نسبی صرف‌نظر خواهد شد. در مورد بیمه مجموعه‌های بزرگ صنعتی و یا مسکونی ممکن است در بیمه‌نامه قید شود که قاعده نسبی اعمال نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *