بیمه هواپیمایی

Aviation insurance

بیمه هواپیمایی: انواع بیمه‌هایی که مربوط به امور هواپیمایی است. این نوع بیمه ترکیبی از دو نوع بیمه اموال برای بدنه هواپیما و نیز بیمه مسئولیت در موارد زیر می‌شود:

  1. پوشش اموال: ارائه دهنده پوششی برای بر مبنای بیمه تمام خطر و یا بر مبنای خطرهای خاص برای بدنه هواپیما، دستگاه کنترل اتوماتیک، تجهیزات، تجهیزات رادیویی و هر نوع تجهیزات متعلق به هواپیما که در بیمه‌نامه ذکر شده باشد، است.

2 . پوشش مسئولیت: ارائه دهنده پوششی برای وقایعی که کنش توام با غفلت و یا سهو بیمه‌گذار منتج به ایجاد جراحت بدنی و یا بروز خسارت مالی به مسافران و غیر از ایشان می‌شود، است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *