ویروس کرونا و فناوری بیمه

بر اساس گزارش، متصدیان بیمه، به دلیل عدم اطمینان اقتصادی مرتبط با ویروس کرونا، فناوری‌های بیمه را برای خرید و مشارکت در ماه‌های آتی هدف قرار داده‌اند. مشاوران Deloitte در […]