دلایل تشکیل کپتیو

1- کاهش اتکا به بیمه‌های بازرگانی همزمان که کپتیو رشد می‌کند ذخایر آن افزایش می‌یابد و ظرفیت بیشتری برای نگهداری ریسک به آن می‌دهد. همچنین افزایش ذخایر فرصتهای جدیدی برای […]