مالیات ثروت و مالیات بر درآمد

مالیات ثروت برای مبارزه با نابرابری ثروت، به عنوان طلایه‌دار مباحث خط‌مشی مالیاتی قرار داده شده است. کاندیدادهای ریاست جمهوری آمریکا از جمله الیزابت وارن و برنی سندرز هر دو […]