طرح بیمه مزایای کارکنان

Employee benefit insurance plan طرح بیمه مزایای کارکنان: تسهیلاتی است که توسط کارفرما به منظور تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی کارکنان در این طرح ارائه می‌شود که معمولا شامل: 1- […]

مدتی برای اثبات بیمه پذیری

Eligibility period مدتی برای اثبات بیمه‌پذیری: در بیمه‌های عمر گروهی بیمه‌گر معمولا از معاینه پزشکی بیمه‌شدگان صرف‌نظر می‌کند و در مقابل از آنان می‌خواهد که ظرف مدتی کثلا یک ماه […]

بیمه مسئولیت بالابر

Elevator liability insurance بیمه مسئولیت بالابر (آسانسور): پوشش مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل آسیب بدنی وارد به اشخاصی که از آسانسور در محل متعلق به او استفاده می‌کنند.

بیمه داده های رایانه ای

Electronic data insurance بیمه داده‌های رایانه‌ای : نوع بیمه‌ای است که به منظور پوشش خسارت‌های ناشی از نابود شدن اطلاعات موجود در حافظه رایانه‌ها تنظیم شده است.

تاریخ شروع اعتبار

Effective date تاریخ شروع اعتبار : معمولا بیمه‌نامه‌ها چند روز قبل از شروع اعتبار آنها صادر می‌شوند. تاریخ شروع اعتبار در بیمه‌نامه نوشته می‌شود. در بیمه‌های باربری کالا اگر بیمه‌نامه‌ای […]

ارزش اقتصادی حیات شخص

Economic value of an individual life ارزش اقتصادی حیات شخص: ارزش‌گذاری برای حیات یک شخص نه معقول است و نه ممکن؛ اما شرکتهای بیمه علاقه دارند که مبلغ بیمه عمر […]