بیمه نامه اظهارنامه ای

Declaration policy بیمه‌نامه اظهارنامه‌ای : در بیمه باربری، بیمه‌نامه‌ای است که برای مجموع کالاهایی صادر می‌شود که حمل آنها به تدریج صورت می‌گیرد. بیمه‌گذار موظف می‌شود حمل هر کالا را […]